Monta Kroma (1919 – 1994)

Spread the love

BIOGRĀFIJA

Dzejniece. 1938. gadā beigusi Rīgas 2. ģimnāziju, strādājusi ķīmiskajā laboratorijā un par autobusa kasieri. Otrā pasaules kara laikā sanitāre un sakarniece Sarkanajā armijā, kursante VK9b)P žurnālistikas kursos Maskavā. Rīgā atgriezusies 1945. gadā, strādājusi laikrakstā „Cīņa”. Studējusi LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1959-1963), beigusi Augstākās literatūras kursus Maskavā (1963). Strādājusi žurnālos „Padomju Latvijas Sieviete” un „Draugs”, redaktore izdevniecībā „Liesma” (1968-1974).

Rakstnieku Savienības biedre no 1947. gada. Pirmā publikācija – dzejolis „Paēnā puķes un bērziņi dzīvo…” laikrakstā „Jaunākās Ziņas” 1934. gadā. Izdotas 10 dzejoļu grāmatas, divas poēmas, kā arī prozas krājums kopā ar krievu rakstnieku B. Burlaku. Atdzejojusi B. Lāslo, M. Isakovska, S. Maršaka, E. Miezelaiša u.c. dzejnieku darbus.

Back to Top