MISIJA

Spread the love

Latvijas Literatūras centrs ir biedrība, kas nodrošina augstvērtīgas Latvijas prozas, dzejas, dramaturģijas, publicistikas un bērnu literatūras atpazīstamību un pieejamību pasaulē.

Latvijas Literatūras centrs:

 • koordinē informācijas apriti vietējā un starptautiskā līmenī;
 • ir starpnieks starp Latvijas autoriem, izdevējiem, tulkotājiem un izdevējiem un citām ieinteresētām personām ārvalstīs;
 • atbalsta Latvijas literatūras tulkošanu un izdošanu ārvalstīs;
 • ierosina un organizē ar tulkošanu un rakstniecību saistītus projektus, atbalsta Latvijas dalību starptautiskos pasākumos;
 • piedalās grāmatu tirgos;
 • veido un papildina Latvijas autoru, tulkotāju un literatūras tulkojumu datu bāzi;
 • izdod informatīvos materiālus;
 • sekmē pilsoniskās sabiedrības un attīstības sadarbības pasākumu

DARBĪBAS VIRZIENI

 • Latvijas literatūras tulkojumi
 • Starptautiskā sadarbība
 • Informatīvās bāzes veidošana
 • Izglītība
 • Izdevējdarbība
 • Pilsoniskās sabiedrības un attīstības sadarbības veicinošu pasākumu īstenošana

MĒRĶAUDITORIJA

LLC mērķauditorija ir rakstnieki, dzejnieki, publicisti, tulkotāji, literatūrzinātnieki, izdevēji, autortiesību aģenti Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārpus tās, kā arī literatūras un kultūras cienītāji visā pasaulē.

SĀKUMS

LLC dibināts 2002. gadā.

Dibinātāji/biedri: Vaira Vīķe-Freiberga, Andris Grīnbergs (Akmentiņš), Liāna Langa (Bokša), Nora Ikstena, Maima Grīnberga-Preisa, Pauls Bankovskis, Pēteris Bankovskis, Pēteris Draguns, Karstens Lomholts, Ieva Lešinska-Geibere, Kārlis Vērdiņš, Kultūras fonds.

PADOME

Artis Ērglis, Arnis Nīcgalis.

DARBINIEKI

LLC strādā 2 darbinieki. Liela apjoma vai specifisku projektu organizēšanai darbā uz laiku tiek pieņemti papildu profesionāļi.

Back to Top