LLC LV

Spread the love
MISIJA

Latvijas Literatūras centrs ir sabiedriska organizācija, kas nodrošina augstvērtīgas Latvijas prozas, dzejas, dramaturģijas, publicistikas un bērnu literatūras atpazīstamību un pieejamību pasaulē.

Latvijas Literatūras centrs:

 • koordinē informācijas apriti vietējā un starptautiskā līmenī;
 • ir starpnieks starp Latvijas autoriem, izdevējiem, tulkotājiem un izdevējiem un citām ieinteresētām personām ārvalstīs;
 • atbalsta Latvijas literatūras tulkošanu un izdošanu ārvalstīs;
 • ierosina un organizē ar tulkošanu un rakstniecību saistītus projektus, atbalsta Latvijas dalību starptautiskos pasākumos;
 • piedalās grāmatu tirgos;
 • veido un papildina Latvijas autoru, tulkotāju un literatūras tulkojumu datu bāzi;
 • izdod informatīvos materiālus
 

DARBĪBAS VIRZIENI
 • Informatīvās bāzes veidošana
 • Latvijas literatūras tulkojumi
 • Starptautiskā sadarbība
 • Izglītība
 • Izdevējdarbība
MĒRĶAUDITORIJA
LLC mērķauditorija ir rakstnieki, dzejnieki, publicisti, tulkotāji, literatūrzinātnieki, izdevēji, autortiesību aģenti Latvijā un ārvalstīs, kā arī literatūras un kultūras cienītāji visā pasaulē.
VALDE
Andris Akmentiņš, Pauls Bankovskis, Pēteris Bankovskis, Pēteris Draguns, Nora Ikstena, Liāna Langa, Ieva Lešinska, Karstens Lomholts, Sergejs Timofejevs, Kārlis Vērdiņš
DARBINIEKI

LLC strādā 4 darbinieki. Liela apjoma vai specifisku projektu organizēšanai darbā uz laiku tiek pieņemti papildus profesionāļi.

Back to Top