Jānis Sudrabkalns // BIBLIOGRĀFIJA

Spread the love

Dzeja

-Džentlmens ceriņu frakā (faksimilizdevums). Losandželosa: Hofmanis (1985)
-Brāļu saimē. R.: Liesma (1984)
-Vēl viens pavasaris. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1964)
-Brāļu saimē. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1947)
-Ceļa maize. Maskava: Latvijas PSR grāmatu apgāds (1944)
-Cīruļi sauc cīņā. Maskava (1942)
-Spuldze vējā. R.: Valters un Rapa (1931)
-Spārnotā Armāda. 2. iespiedums. R.: Valters un Rapa (1926)
-Džentlmens ceriņu frakā. R.: Latvju kultūra (1924)
-Pārvērtības. R.: Valters un Rapa (1924)
-Viņpus laba un ļauna. Rīga (1922)
-Trubadūrs uz ēzeļa. R.: Vainags (1921)
-Spārnotā Armāda. R.: A. Gulbis (1920)

Proza

-Divas noveles [Laivinieks. Ģenerāļa Dombrovska nāve] // Две новеллы [Лодочник. Смерть генерала Домбровского]. Tulk. R. Trofimovs. R.: Liesma (1971)
-Bezdelīgas atgriežas. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1951)
-Viena bezdelīga lido. R.: Valters un Rapa (1937)
-Trīs vilšanās. R.: Letas mazā bibliotēka (1927)

DokumentÄlÄ proza

-Kā rīta un vakara zvaigzne…: Jāņa Sudrabkalna sarakste ar Birutu Skujenieci. R.: Daugava (2002)
-Vēstules, 1-3. R.: Zinātne (1986 – 1989)

Pētījumi

-Par mūziku. R.: Zinātne (1983)
-Ar mūzām draugos. R.: Liesma (1974)
-Par teātri. R.: Zinātne (1973)

Publicistika

-Cīņa, darbs un slava. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1963)
-Karogi sasaucas. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1950)

Kopoti raksti

-Kopoti raksti, 1-6. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1958 – 1962)

Izlases

-Sapņu vāts. R.: Jumava (2003)
-Klodijai. R.: Liesma (1984)
-Trubadūrs uz ēzeļa. R.: Liesma (1984)
-Sapņotājiem. R.: Liesma (1974)
-Osis logā. R.: Liesma (1969)
-Pavasara pārdomas. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1964)
-Izlase. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1960)
-Izlase. Dzejoļi un mazi tēlojumi. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1954)
-Dzejas izlase. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1948)
-Cīruļi ziemā. R.: Grāmatu zieds (1939)
-Klodijai. R.: Zelta ābele (1939)

Par autoru

-Kalniņa I. Jānis Sudrabkalns // Latviešu rakstnieku portreti: Laikmeta krustpunktos. R.: Zinātne (2001)
-Ābola M. Jānis Sudrabkalns. R.: Liesma (1977)
-Jāņa Sudrabkalna dzīves un darba vietas. R.: Liesma (1969)
-Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns: Dzīve un darbs attēlos. / Sast. A. Būmanis. R.: Latvijas Valsts izdevniecība (1964)
-Трофимов Р. Путь и творчество Народного поэта ЛССР Яна Судрабклна. Rīga (1964)
-Jānis Sudrabkalns: Bibliogrāfija. / Sast. M. Ābola. R.: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība (1964)
-Trofimovs R. Jānis Sudrabkalns. R.: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība (1963)

Back to Top