Jānis Einfelds

Spread the love

BIOGRĀFIJA

Prozaiķis. Dzimis 1967. gadā Rīgā. Komponistes Maijas Einfeldes dēls. Rīgas 46. profesionāli tehniskajā vidusskolā apguvis elektromontiera specialitāti. 1985.-1986. gadā dienējis Padomju armijā VDR teritorijā. Kopš 1988. gada publicē prozu. Saņēmis Klāva Elsberga prēmiju par presē publicētajiem stāstiem (1992). Romāna “Cūku grāmata” manuskripts godalgots Raimonda Gerkena un žurnāla “Karogs” romānu konkursā (1994), bet stāstu krājums “Neļaudis” ieguvis vienu no laikraksta “Diena” Kultūras gada balvām (2006). Scenārija autors īsfilmai “Tristans un Izolde” Baltijas valstu kopražojuma kinofilmā “Trīs stāsti par…” (1999).

Back to Top