Jānis Sudrabkalns

Spread the love

Jānis Sudrabkalns (1894 – 1975), kaut arī salīdzinājumā ar citiem tā laika dzejniekiem sarakstīja relatīvi maz, ir viena no nozīmīgākajām figūrām 20.-30. gadu dzejā, pēckara dzejnieku paaudzes garīgais vadonis un brīžiem arī virzītājspēks (piemēram, viņš viens no pirmajiem ieraudzīja un atzina Čaka talantu). Jau 1918. gadā Sudrabkalns formulēja dzejnieka lomu jaunajos laikos: “Dzejnieka kuģis neguļ vairs zilās sapņu ostās. Viņam jāiziet atkal pretī dzīves vētrām, dzīves nelietībām, visriebīgākajām šausmām, kuras uzbango augšup – lai visu ieņemtu sevī, pārdzīvotu, attaisnotu.”

Back to Top