Fricis Bārda (1880 – 1919)

Spread the love

BIOGRĀFIJA

Dzejnieks. Dzimis Vidzemē, Pociema pagasta “Rumbiņos”. 1906. gadā devies uz Vīni, studējis Vīnes universitātes Filoloģijas fakultātē, kur ietekmējies no A. Bergsona un F. Nīčes idejām. 1907. gadā F. Bārda ir spiests atgriezties Latvijā, strādā par skolotāju, lasa lekcijas, publicē rakstus un recenzijas par literatūru. Pirmā pasaules kara laikā bijis Valmieras apriņķa skolu inspektors, Baltijas tehniskās augstskolas pedagogs. Pēc F. Bārdas pāragrās nāves viņa otro dzejoļu krājumu sastādīja viņa brālis dzejnieks Antons Bārda un sieva dzejniece Paulīna Bārda (dzimusi Puskalne}. F. Bārdas dzimtajās mājās iekārtots muzejs. Viens no populārākajiem latviešu klasiķiem. Dzejoļu krājums “Zemes dēls” izdots vismaz 12, “Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam” – deviņas reizes. 2006. gadā ar Friča Bārdas dzeju Jaunajā Rīgas teātrī iestudēta izrāde “Fricis Bārda. Dzeja. Ambients” (režisors Alvis Hermanis).

Back to Top