BIBLIOGRĀFIJA – Aleksandrs Čaks

Spread the love

Dzeja

-Mana paradīze. R.: Jumava (2006)
-Vēlais viesis/ poēma. R.: Tapals (2005)
-Lakstīgala dzied basu (sast. 1942-1944)// Kopoti raksti, 5 (2001)
-Debesu dāvana (sast. 1942). R.: Liesma (1980)
-Spēlē, spēlmani/ poēma (sar. 1944)// Raksti, 2 (1972)
-Zem cēlās zvaigznes. R.: LVI (1948)
-Patrioti. R.: LVI (1948)
-Iedomu spoguļi (1938)
-Mūžības skartie (1-2) (1937 – 1939)
-Umurkumurs (1932)
-Mana paradīze (1932)
-Poēma par ormani (1930)
-Apašs frakā. R.: Seši (1929)
-Pasaules krogs. R.: Seši (1929)
-Sirds uz trotuāra. R.: Seši (1928)
-Es un šis laiks. R.: Šeši (1928)

Proza

-Aizslēgtas durvis (1938)
-Debesīs (1938)
-Enģelis aiz letes (1935)

Grāmatas bērniem

-Nagla, Tomāts, Plūmīte (kopā ar Eriku Ādamsonu) (1932)

Kopoti raksti

-Kopoti raksti, 1-5 R.: Zinātne (1991 – 2001)
-Raksti, 1-5. R.: Liesma (1971 – 1976)

Izlases

-Sirds uz trotuāra. Es un šis laiks. Pasaules krogs. Apašs frakā/ dzeja. R.: Valters un Rapa (2005)
-Savādais gaidītājs/ dzeja un proza. R.: Jumava (2004)
-Tikai tevi (dzeja). R.: Jumava (2002)
-Dvēsele kabatā (dzeja). R.: Jumava (2000)
-Spē“le ar dzīvību (proza). R.: Zvaigzne ABC (2000)
-Dzejas izlase. R.: Zvaigzne ABC (1996)
-Tikai tevi es mīlējis esmu (dzeja). R.: Liesma (1986)
-Kļava lapa (proza) (1969)
-Izlase (1—2) (1961)
-Mana Rīga (1961)
-Mana mīlestība (proza). ASV (1956)

Par autoru

-Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. Čaks. R.: Zvaigzne ABC (2010)

Back to Top