Latvju Teksti Nr.2 / ziema 2010

TEKSTI

Liāna Langa. REDAKCIJAS SLEJA

Tālis Tīsenkopfs. IELEJA. Eseja

PĀREJAS TIPS NO SANGVINIĶA UZ MELANHOLIĶI. Gundegas Repšes saruna ar Jāni Rokpelni

Inga Žolude. SARKANIE BĒRNI. Romāna fragments

Uldis Bērziņš. IZŠŪPOJUŠIES. Dzejoļi

Klāss Vāvere. DJ POETICUS − SKATS NO AIZKRĀSNES

ESMU VERTIKĀLS, NE HORIZONTĀLS RAKSTNIEKS. Liānas Langas saruna ar Vladi Spāri

Vladis Spāre. VĒJŠ NO NEKURIENES. Romāna fragments

Juris Zvirgzdiņš. PAR KAFEJNĪCĀM. Nostalģiskas rindas

Kristīne Sadovska. PATS RAKSTU, PATS IZDODU: autori par autorizdevumu plusiem un mīnusiem

KĀPĒC ČŪSKA ČIVINA. Kārļa Vērdiņa un Jāņa Ozoliņa saruna ar Veltu Sniķeri

VELTAS SNIĶERES DARBU IZDEVUMI LATVIJĀ

Pēteris Draguns. LŪGŠANAS ĒNU CEĻOS. Dzejoļi

Ilze Knoka. DEBESIS OGOTĀJAS GROZIŅĀ

Emīlija Dikinsone. ALABASTRA KAMBAROS. Atdzejojis Kārlis Vērdiņš

Juris Kronbergs. MAZLIET PAR MARIO VARGASU LJOSU

RECENZIJAS

Daina Tabūna. SLIKTĀ ROMANCE (M. V. Ljosa „Sliktā meitene”)

Juka Rislaki. PĀRDOMAS PAR V. LINNAS ROMĀNU „NEZINĀMAIS KAREIVIS”

Mārtiņš Lukaševičs. MAZĀ, SĪKSTĀ SOMIJA (V. Linna „Nezināmais kareivis”)

Dainis Leinerts. TAS NAV MĀKSLAS DARBS, TĀ IR LITERATŪRA (V. Lācītis „Stroika ar skatu uz Londonu”)

Dace Bergmane. DIEVA PILSĒTA CILVĒKU PASAULĒ (V. Tēraudkalns „Kristus un Cēzars”)

Raimonds Briedis. DZEJOLĪ IESLĒGTS ROMĀNS (V. Rūmnieks, A. Migla „Čaks”)

Jānis Elsbergs. DZĪVE, DZEJA, DZ (R. Mežavilka „Dz.”)

Kārlis Vērdiņš. PUISĪTIS UN JAUNEKLIS (A. Ostups „Biedrs Sniegs”)

Aija Rozenkopfa. VAI PATIEŠĀM LAIMĪGA? (A. Auziņa „Es izskatījos laimīga”)

Arvis Viguls. TĀDAS TĀS LIETAS (K. Zeļģis „visas tās lietas”)

Ingmāra Balode. LOTEI IR PAVEICIES (A. Kivirehks „Lote no Izgudrotāju ciema”)

AKTUALITĀTES

Inga Ābele. DZEJAS DZIMŠANA NO DZEJNIEKA MIESAS JEB DZEJAS MĀKSLAS ASPEKTI UN HARMONIJA. Eseja

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

LATVIEŠU LITERATŪRAS TULKOJUMI CITĀS VALODĀS