Velga Krile // TULKOJUMI

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija]. Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija] Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007)