Eriks Ādamsons // TULKOJUMI

-Īsproza
--franču val.
---La chute d'Habacuc et autres nouvelles [Abakuka krišana un citas noveles]. Noir sur Blanc (2003)
---Le chute d'Habacuc et autres nouvelles [Abakuka krišana un citas noveles]. [Abakuka krišana un citas noveles] . Omnia mea (2000)

--angļu val.
---The Tower and Other Stories [Tornis un citi stāsti] Ilze Gulēna. Budapešta, Ņujorka: Central European University Press (2011)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--angļu val.
---Ballad of the Man-At-Arms // The Tricolour Sun. Latvian Lyrics in English Versions. Tulk. William K. Matthews. [] Tulk. William K. Matthews. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd. (1936)

--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija]. Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija] Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007)

--franču val.
---Une infinie pureté [Lielas spodrības gaismā] // Bienvenue à Z. et autres nouvelles de l’Est [Laipni aicināti Z. un citi stāsti no Austrumeiropas]. Tulk. Nicolas Auzanneau, Inta Geile. Noir sur Blanc (2007)