Eriks Ādamsons // TULKOJUMI

-Dzeja
--krievu val.
---Солнечные часы. Избранные стихотворения [] V. Andrejevs, L. Ždanova. Москва: Художественная литература (1976)

-Īsproza
--franču val.
---La chute d'Habacuc et autres nouvelles [Abakuka krišana un citas noveles] . Noir sur Blanc (2003)
---Le chute d'Habacuc et autres nouvelles [Abakuka krišana un citas noveles] . Omnia mea (2000)

--angļu val.
---The Tower and Other Stories [Tornis un citi stāsti] Ilze Gulēna. Budapešta, Ņujorka: Central European University Press (2011)

-Izlases
--krievu val.
---Стихи // Дерево дружбы [] L. Ždanova. Современник (1985)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--poļu val.
---Antologia poezji łotewskiej [] S. Černiks. Ostrzeszów: Okolica poetów (1938)

--angļu val.
---Ballad of the Man-At-Arms // The Tricolour Sun. Latvian Lyrics in English Versions. [] William K. Matthews. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd. (1936)
---Poems // A Century of Latvian poetry [Dzeja] M. K. Matthews. London: John Calder Ltd (1957)

--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija] Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007)

--krievu val.
---Dzeja // На вешних ветрах [] L. Ždanova. Художественная литература (1988)
---В вечном созвучии. Сборник стихов русских и латышских поэтов [] F. Skudra u. c. Москва: Современник (1985)
---Поэты Латвии. Малая серия, изд.третье. [] V. Andrejeva. Советский писатель (1974)

--franču val.
---Une infinie pureté // Bienvenue à Z. et autres nouvelles de l’Est [Lielas spodrības gaismā // Laipni aicināti Z. un citi stāsti no Austrumeiropas] Nicolas Auzanneau, Inta Geile. Noir sur Blanc (2007)