Kārlis Vērdiņš // TULKOJUMI

-Dzeja
--poļu val.
---Niosłem ci kanapeczkę [Es tev vedu mazu siermaizīti] Jacek Dehnel. Vroclava: Biuro Literackie (2009)

--krievu val.
---Титры [Titri] Atdz. A. Zapoļs. Maskava-Tvera: Kolonna/Argo risk (2003)

-Pētījumi
--angļu val.
---The Social and Political Dimensions of the Latvian Prose Poem [Latviešu dzejprozas sociālā un politiskā dimensija] . Piza: Edizioni Plus – Pisa University Press (2010)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--vācu val.
---Das Märchen von der goldenen Jungfrau [Pasaka par zelta jumpravu] // Lettische Literatur 2. Tulk. Matiass Knolls. [Pasaka par zelta jumpravu] Tulk. Matiass Knolls. Latvijas Literatūras centrs (2007)

--zviedru val.
---Dzeja // Lettland diktar. Ord och steg. [] Juris Kronbergs. Stockholm: Tranan (2008)
---Fem dikter av Kārlis Vērdiņš [pieci Kārla Vērdiņa dzejoļi] // Lettisk litteratur 1. Tulk. Juris Kronbergs. Latvijas Literatūras centrs (2007)

--slovēņu val.
---Dzeja // Moral bi spet priti. Sodobna evropska gejevska poezija. [] Brane Mozetič. Ļubļana: Škuc (2009)

--lietuviešu val.
---Dzeja // Pavasaris bus kaip visuomet [Pavasaris būs kā vienmēr] Erika Drungytė. Viļņa: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (2012)

--angļu val.
---Dzeja // Six Latvian Poets. [] Ieva Lešinska. Lielbritānija: Arc Publications (2011)
---Dzeja // Taste of Paper. Visby Text Book No. 3. Tulk. I. Jansone. [] Tulk. I. Jansone. (2002)
---Dzeja//All Birds Know This. Selected Contemporary Latvian Poetry. Atdz. I. Jansone. [] Atdz. I. Jansone. R.: Tapals (2001)
---Five Poems [Pieci dzejoļi] // Small Is My Land. Edinburgh Review 115. Tulk. Ieva Lešinska. United Kingdom: University of Edinburgh (2005)
---Poems // A Fine Line. New Poetry from Eastern & Central Europe [Dzeja] Tulk. R. Kalniņš, M. O. Beitiks, I. Lešinska. Eastbourne: Arc Publications (2004)

--turku val.
---Dzeja // Uğursuz 13'ler [Velna ducis]. Atdz. Uldis Bērziņš. Stambula: Komsu (2007)

--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)