Klāvs Elsbergs // TULKOJUMI

-Izlases
--ukraiņu val.
---Елсбергси: вибранi вiршi [Elsbergi: dzejas izlase; kopā ar J.Elsbergu] Tulk. Jurijs Sadlovskis. Rīga (2001)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--angļu val.
---Dzeja // Descant 124. Tulk. Margita Gailītis. [] Tulk. Margita Gailītis. Toronto: Descant Arts & Letters Foundation (2004)

--franču val.
---Dzeja // La littèrature lettonne au XX síècle [20. gadsimta latviešu literatūra]. Atdz. A. Skrābane. [20. gadsimta latviešu literatūra] Atdz. A. Skrābane. R.: Nordik (1997)

--zviedru val.
---Dzeja // Nära röster över vatten. Tulk. Juris Kronbergs. Stockholm: En bok för alla (1997)

--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija]. Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007) [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija] Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007). Кальварiя (2007)