Olga Lisovska // TULKOJUMI

-Dzeja
--krievu val.
---Аистиный берег [Stārķu krasts]. Atdz. L. Kopilova. R.: Liesma (1975)
---Между летом и осенью [Starp vasaru un rudeni]. Atdz. L. Kopilova. [Starp vasaru un rudeni] L. Kopilova. Москва: Советский писатель (1968)
---Радость-рябина [Prieka pīlādzis]. Atdz. L. Kopilova. Москва: Советский писатель (1983)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--vācu val.
---Dzeja // Riga im Wasser [Rīga ūdenī]. Atdz. U. Vīlande. R.: Tapals (2004)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija]. Tulk. Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007)

--moldāvu val.
---Dzeja // Поець летонь [Latviešu dzejnieki]. Tulk. В Телеукэ. Kišiņeva: Картя Молдовеняскэ (1971)