Pēteris Pūrītis // TULKOJUMI

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--ungāru val.
---Kōknesis. A múlt visszhangaja // Magyar Lettre Internationale. Európai kulturális folyóirat (2007)

--angļu val.
---To the stars // Europäisches Festival des Debütromans 2007 ARS Baltica (2007)

--franču val.
---Vers les ètoiles //Festival Europèen du Premier Roman 2007 [ Fragments no Kōknesis.] Gita Grīnberga. ARS Baltica (2007)

--vācu val.
---Zu den Staren. // Europäisches Festival des Debütromans 2007 [Fragments no Kōknesis.] M. Knoll. ARS Baltica (2007)