Guntars Godiņš // TULKOJUMI

-Dzeja
--angļu val.
---Flying Blind. [] Eugene O'Connell, Māra Rozīte. Ireland: Southword Editions (2005)

--zviedru val.
---Mörkret har ingen färg Heidruns (2008)

-Antoloģijas un periodiskie izdevumi
--angļu val.
---Dzeja // Baltic Poets [] Māra Rozīte un Rita Laima Krieviņa. Svenska institutet (1999)

--čehu val.
---Dzeja // Les duší. Antologie lotyšske poezie 19. a 20. století. [] R. Parolek. Praha: Bohemika (2001)

--zviedru val.
---Dzeja // Nära röster över vatten. [] Juris Kronbergs. Stockholm: En bok för alla (1997)
---Sex dikter av Guntars Godiņš // Lettisk litteratur 1. Latvijas Literatūras centrs (2007)

--turku val.
---Dzeja // Uğursuz 13'ler. [Velna ducis] Uldis Bērziņš. Stambula: Komsu (2007)

--bulgāru val.
---Dzeja // Антология на съвременната латвийска поезия [Latviešu mūsdienu dzejas antoloģija] Aksīnija Mihailova. Sofija: Foundation for Bulgarian Literature (2008)

--ukraiņu val.
---Dzeja // З Латвiйського берега. Мала антологiя латиськоï поезiï. [No Latvijas krastiem. Mazā latviešu dzejas antoloģija] Jurijs Zavgorodnijs. Кальварiя (2007)

--igauņu val.
---Läti uuema luule valimik. [] A.Ehin u.c. Eesti Ramat (1997)