Klāvs Elsbergs // DARBU FRAGMENTI

---Velci, tēti/ sast. I. Auziņa. (Dzeja)
---Bēdas uz nebēdu. (Dzeja)