Velga Krile // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Kā mirdzošas būtnes. R.: Mansards (2012)
---Skrien sarkans jaguārs. R.: Neputns (2005)
---Debesu akrobāts. R.: Garā Pupa (1995)
---Sikspārnis. R.: Preses nams (1994)
---Uz tā tālā ceļa. R.: Liesma (1991)
---Uz zāles fona. R.: Liesma (1989)
---Nepiekrāp mani. R.: Liesma (1985)
---Es diennaktī esmu. R.: Liesma (1982)
---Gaismēna. R.: Liesma (1979)
---Bērzi. R.: Liesma (1976)
---Dzeltenās palodzes. R.: Liesma (1966)

Lugas

---Manā zemē ir tādi vārdi. // Svētlaimīgo sala. R.: Pils (1999)
---Vai jūs baiļojaties, jūs, mazticīgie! sar. 1988// Svētlaimīgo sala. R.: Pils (1999)
---Kains (sar. 1984)// Vanagi. R.: Sol Vita (1995)
---Asaras/ farss (sar. 1976.) R.: Karogs, 12 (1992)

Lugu krājumi

---Svētlaimīgo sala. R.: Pils (1999)

Izlases

---Vanagi/ dzeja un lugas. R.: Sol Vita (1995)