Eriks Ādamsons // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Sapņu pīpe (sast. 1942-1944). R.: Jaunā Daugava (2004)
---Saules pulkstenis. R.: Latvju Grāmata (1941)
---Ģerboņi. R.: (1937)
---Sudrabs ugunī. R.: Autora izd. (1932)

Proza

---Sava ceļa gājējs. (Tēvija, 1943-44) R.: Karogs (1992)

Īsproza

---Abakuka krišana/ Le chute d'Habacuc et autres nouvelles. R.: Omnia mea (2000)
---Lielais spītnieks. R.: Zelta Ābele (1942)
---Smalkās kaites. R.: Valters un Rapa (1937)

Lugas

---Nagla, Tomāts un Plūmīte/ kopā ar A.Čaku. Dailes teātris (1932). R.: LVI (1958)
---Seši krusti (sar. 1933)// Izlase. R.: LVI (1957)
---Mālu Ansis (sar. 1938)// Izlase. R.: LVI (1957)

Grāmatas bērniem

---Koklētājs Samtabikse/ poēma. R.: J. Kadilis (1943)
---Čigānmeitēns Ringla/ poēma. Rīga (1939)

Kopoti raksti

---Raksti, 1-2. Stokholma: Daugava (1960)

Izlases

---Dziesmas par labu dzīvošanu/ dzeja. R.: Nordik (2008)
---Dāvana/ kopota īsproza. R.: Daugava (2000)
---Sudrabs ugunī/ dzeja. R.: Zinātne (1989)
---Sapņu pīpe/ dzeja. R.: Liesma (1967)
---Izlase. R.: LVI (1957)
---Sapņu pīpe/ dzeja. Stokholma: Daugava (1951)

Citi darbi

---Mīlestības tuvskati/ E. Ādamsona un M. Ķempes sarakste. R.: Pils (1998)

Antoloģijas un periodiskie izdevumi

---Dzejolis // Latviešu/krievu dzeja. Latviešu dzejnieku krievu valodā rakstīti dzejoļi. R.: Neputns (2011)