Klāvs Elsbergs // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Dzeja. R.: Mansards (2009)
---Velci, tēti/ sast. I. Auziņa. R.: Liesma (1989)
---Bēdas uz nebēdu. R.: Liesma (1986)
---Pagaidīsim ausaino. R.: Liesma (1981)

Kopoti raksti

---Tīkami rosīgi šļaksti/ vēstules un raksti. R.: Enigma (2000)
---Gājiens/ proza un tulkojumi. R.: Enigma (1999)
---Pie sienas un Maigajā zemē/ dzeja. R.: Enigma (1997)

Tulkojumi

---Vonnegūts K. Lopkautuve nr. 5./ tulk. kopā ar Aini Ulmani. R.: Liesma (1987)
---Vonnegūts K. Čempionu brokastis. R.: Liesma (1987)
---Apolinērs G. Gājiens/ izlase. R.: Liesma (1985)