Juris Kunnoss // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Jura Kunnosa X/ bilingv.izlase; sast. S. Moreino un A. Aizpuriete. R.: Neputns (2008)
---Dzejoļi 1995-1999 un par Juri Kunnosu. R.: Jaunā Daugava (2007)
---Contrabanda/ bilingv.izlase; sast. S. Moreino. R.: Nordik (2000)
---Ar jaunu mirdzumu acīs. R.: Daugava (1999)
---Slengs pilsētas ielās. R.: Liesma (1991)
---Pieci septiņi. R.: Liesma (1987)
---Drellis. R.: Liesma (1981)

Publicistika

---Kunnoss J., Bārene M. Gavēnis sādžā // Rīgas Laiks. Nr.2. (1999)
---Krems A. Survival // Rīgas Laiks. Nr.4., 64.-65.lpp. (1994)
---Latgale Brīvdabas muzejā. R.: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (1993)
---1968 // Avots. Nr.12, 18.-19.lpp. (1988)