Pēteris Pūrītis // BIBLIOGRĀFIJA

Proza

---Dr. Ausmoņa klīnika. R.: Dienas Grāmata (2011)
---Kōknesis. R.: Dienas Grāmata (2006)

Īsproza

---Saulainajā ciematā // Stāsti: prozas lasījumi klātienē un neklātienē. R.: Dienas Grāmata (2007)