Gunārs Priede // BIBLIOGRĀFIJA

Lugu krājumi

---Centrifūga un citas lugas. Rīga (1997)

Lugas

---Auseklītis virs Bētlemes // Karogs, Nr.6 (1993)
---Vīkšējs un hercogiene // Karogs, Nr.4 (1992)
---Lauku lugas. Rīga (1983)
---Pasaku lugas. Rīga (1981)
---Piecas lugas. Rīga (1973)

Pētījumi

---Ko mums te būs mācīties? Rīga (1987)

Izlases

---Zemgales bajāriene Rīgā // Jaunākās latviešu lugas. Dažādu autoru lugu izlase. Rīga (1995)
---Sēnes un siens. Lugu izlase. Rīga (1988)
---Pie Daugavas. Lugu izlase. Rīga (1977)
---Septiņas lugas. Lugu izlase. Rīga (1968)

Par autoru

---Radzobe S. Cilvēks un laiks Gunāra Priedes dramaturģijā (1982)
---Bībers G. Gunāra Priedes dramaturģija (1978)

Dienasgrāmatas

---Mans 1984. gads. Rīga (2001)