Astrīde Ivaska // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Dzeja un atdzeja. R.: Pētergailis (2008)
---Gaisma ievainoja. Upsala: Daugava (1982)
---Solis silos. Upsala: Daugava (1973)
---Ziemas tiesa. Shippenville: Upeskalns (1968)
---Ezera kristības. Shippenville: Upeskalns (1966)

Proza

---Pasaules pagalmos R.: Pētergailis (2003)
---Pārsteigumi un atklājumi. (1984)
---Līču loki. Ainas un ainavas. Stokholma: Daugava (1981)

Izlases

---Vārdojums. Līču loki. Dzejproza. R.: Pētergailis (2003)
---...jo rudens ir mans atgriešanās laiks. R.: Preses nams (1997)
---Vārdojums. R.: Liesma (1993)
---Ceļi un atceļi [kopā ar M. Vanagu]. Tukums (1991)
---Vārdojums. Boston: LaRA Book Club (1987)

Citi darbi

---ceļš/ dzejas disks. R.: Lauska (2009)