Leons Briedis // BIBLIOGRĀFIJA

Dzeja

---Rīta rūsa Rīga: Jānis Roze (2014)
---Mariagrammas. R.: Neputns (2013)
---Mijkrēšļa rokraksts. R.: Jāņa Rozes apgāds (2009)
---Agrais pavasaris: 385 variācijas par tēmu. R.: Minerva (2005)
---Neienācis aizeju no katras paradīzes. R.: Minerva (2004)
---Skrandu bruņas. R.: Minerva (2000)
---Dzedzieda – III. R.: Minerva (2000)
---Dzedzieda – II. R.: Minerva (1999)
---Ziemas vakaros raudos. R.: Minerva (1998)
---Dzedzieda – I. R.: Minerva (1998)
---Dzīvesstāsts un 33 jaunākie dzejoļi. R.: Likteņstāsti (1997)
---Bezdibeņa eņģelis. R.: Minerva (1996)
---Negatavā brīvība. R.: Minerva (1995)
---Saulrieta koks. R.: Teātra anekdotes (1994)
---Svētdiena vidū mūžības. R.: SOL VITA (1994)
---Gāju dvēselīte. R.: Liesma (1988)
---Būtības dārzs. (1987)
---Pēcjāņi. (1983)
---Aizejošais loks. (1981)
---Laiks mest ēnu. (1977)
---Liepas koks, zalkša asins. (1974)

Proza

---Asinīs krāsotās ilgas (kinoromāns). R.: Minerva (2000)

Grāmatas bērniem

---Ar divām bārdām bārdains (pasakas). R.: Zvaigzne ABC (2007)
---Sūķītis (dzeja). (2004)
---Ūsainā puķe (dzeja). R.: Sprīdītis (1990)
---Mazais, mazītiņais (pasakas). (1986)
---Kamēr gliemeža nebija mājās (dzeja). (1984)
---Nāriņa (dzeja). (1982)
---Atjāj zaķis, sarkanbārdis (dzeja). (1978)

Esejas

---Vārda laikabiedrs. R.: Minerva (2003)
---Nidas. (1982)

Izlases

---Viļņi tuksnesī/ dzejas izlase. R.: Mansards. (2009)
---Neteiksim neko. Mīlestības dzeja. R.: Zvaigzne ABC (2009)

Tulkojumi

---Murilu Mendiss "Baznīca, sieviete" Minerva (2008)
---E.Montāle "Cilvēki ar murdiem" Minerva (2007)
---F. Pesoa un Ā. Kampušs "Metafiziskais inženieris" Minerva (2006)