Māris Salējs // Māmiņ, es redzēju dziesmu.

-Māmiņ, es redzēju dziesmu. R.: Enigma (1999)

**
māmiņ es redzēju dziesmu
dziesmiņa nāca pa gaisu
liela un zvērīga dziesma
nāca man virsū taisni

māmiņ nobira plaukstas
dziesma aizgāja garām
uznāca milzīgs aukstums
mute pieauga zariem

baltiem un mirdzošiem zariem
aizsmacis kliedzu uz dziesmu
kāpēc tu atkal man garām
ar tādu briesmīgu vieglumu!


**
Viņa Ekselence Rudens
sastingst godbijībā ūdens
nosarkst līdz pat ausīm lapas
zālei dzeltens botkins sākas

savēcina savas rokas
stārķi bezdelīgas slokas
atmāj pretim tuvāk šļūkdams
viņa Ekselence Rudens

visur jaušams viņa tuvums
dārzos saldens augļu puvums


**
gribas maigi noglāstīt pīles
novembrī ziema muti jau ver
tikai ar elpu noglāstīt pīles
pieskarties visam kas nepieder

pīles šīs svētās
kas nepieder mums
no kanāla malas
raugās uz mums


**
rejas. mežā atsaucas maldu suņi. ne
ēniņas. stumbru tūkstošveidīgās sejas.
rožaini spīd. stikla dzērve. ļoti. nedzirdami
slīd. ja samin peļķi. dzird: ledus runā.
pantera. gurdeni krūmā. aci. atplestu.
vaļā. zeltainu. redzoklī kādi. pie galda. un
vakariņo. sieva ar pavārnīcu. no terīnes
kūpošu zupu. bet nedzird. karotes
šķindam. par tālu. par klusu. mežs.
pulsēdams mijkrēsli dūmo. iezalgojas un
dziest. dzērve virs izcirtuma. laiks mājup.
pirms decembris. ienācies.(c) Par autortiesībam interesēties Latvijas Literatūras centrā (LLC) vai Latvijas Autortiesību aģentūrā (AKKA/LAA )