Velga Krile (1945 - 1991)---BIOGRĀFIJA

Dzejniece. Studējusi latviešu filoloģiju Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē (1964-1967). Strādājusi par kluba vadītāju Valmieras rajonā un korektori izdevniecībā “Liesma”. V. Krile publicēja dzejoļus no četrpadsmit gadu vecuma, pēdējo dzīves cēlienu aizvadīja savās mājās Valkas pagasta “Strautiņos”, kur 1991. gadā izdarīja pašnāvību. V. Krile sarakstīja ne tikai daudz dzejas, kas pilnībā publicēta nav vēl tagad, bet arī 16 liriskas drāmas.

---BIBLIOGRĀFIJA
---PORTRETS
---TULKOJUMI
---DARBU FRAGMENTI