Olga Lisovska---BIOGRĀFIJA

Dzejniece. Dzimusi 1928. gadā Jaunpiebalgā. Beigusi M. Gorkija Literatūras institūtu un Augstākos literāros kursus Maskavā (1965). Pirmais dzejolis publicēts 1950. gadā. Strādājusi par dzejas nodaļas redaktori laikrakstā „Literatūra un Māksla”, par scenāriju kolēģijas redaktori Rīgas kinostudijā, par dzejas nodaļas redaktori žurnālā „Karogs”, bijusi dzejas konsultante Rakstnieku savienībā. Rakstnieku savienības biedre (1960).
Sastādījusi almanahu „Dzejas diena”, kā arī izlases: F. Bārda „Zemes dziesma” (1970, arī pēcvārda autore), J. Ziemeļnieks „Lai mīlestības nepietrūktu...” (1987, priekšvārda autore), V. Belševica „Par saknēm būt” (1996), M. Misiņa „Būt, neparādoties būt” (1999, pēcvārda autore). Atdzejojusi no angļu (V. Bleiks, L. Hjūzs, S. Naidu), krievu (P. Antokoļskis, J. Jevtušenko, L. K. Opilova), čehu un slovāku (K. Bībls, V. Mihāliks, V. Zāvada), dāņu (P. Tafdrupa).


---BIBLIOGRĀFIJA
---TULKOJUMI