Andrejs Johansons (1922 - 1983)---BIOGRĀFIJA

Rakstnieks, kultūrvēsturnieks, esejists un zinātnieks. Dzimis 1922. gadā Rīgā ierēdņa ģimenē. 1940. gadā uzsācis filozofijas studijas Latvijas Universitātē, vācu okupācijas laikā strādājis laikrakstā „Tēvija”. Ģimnāzijas gados pievērsies atdzejai un literārai jaunradei.

1945. gada maijā devies bēgļu gaitās uz Zviedriju – dzīvojis Stokholmā. 1947. gadā apprecējies ar dzejnieci Veroniku Strēlerti. Pirmos gadus trimdā strādājis gan fizisku darbu, gan piedalījies latviešu laikrakstu darbā. Studējis Stokholmas universitātē reliģiju vēsturi un etnogrāfiju, ieguvis filozofijas kandidāta grādu (1959) un filoloģijas doktora grādu (1964). Bijis Stokholmas universitātes mācībspēks (1961–1974) vispārējā un salīdzināmā reliģiju vēsturē.

Trimdā izveidojies par vienu no spilgtākajiem esejistiem, saistoši atklājot pamatīgās vēstures studijās izvētītus notikumus un personības. Mērķtiecīga darba rezultātā izveidojies par atzīstamu reliģiju vēstures un folkloras zinātnieku. Esejās un grāmatās par Rīgu ‘sadzīvo’ zinātnieks un rakstnieks, radot saistošus vēstījumus par nesenu pagātni un senseniem notikumiem.

Publicējies gan latviešu trimdas izdevumos, gan cittautu zinātniskajos žurnālos.

Miris Stokholmā 1983. gada 10. martā.


---BIBLIOGRĀFIJA
---PORTRETS
---DARBU FRAGMENTI