Margita Gūtmane


Foto: Uldis Briedis /Diena/

---BIOGRĀFIJA

Dzejniece, prozaiķe, tulkotāja. Dzimusi 1943. gadā Jelgavā. 1944. gadā kopā ar mātes māsu nokļuva trimdā Vācijā. Beigusi Minsteres latviešu ģimnāziju, studējusi Hamburgā literatūrzinātni un teātra vēsturi, Stokholmā – baltu valodas. Dzīvojusi Hamburgā, kopš 1996. gada – Rīgā. Latviešu Rakstnieku apvienības un Latvijas PEN kluba biedre. Latvijas Rakstnieku savienības biedre (1992).
Publicējusi darbus periodikā kopš 60. gadu vidus. Par prozas krājuma „Tā pati diena” (1987) manuskriptu saņēmusi J. Jaunsudrabiņa balvu (1984). Prozas krājums „Vēstules mātei” (1998) novērtēts ar PBLA Kultūras fonda Goda balvu. Rakstījusi latviešu presē par V. Strēlerti, latviešu bērnu literatūru, latviešu trimdas literatūru, vācu presē rakstījusi par A. Čaku un 20. gadsimta latviešu moderno dzeju.


---BIBLIOGRĀFIJA
---PORTRETS
---TULKOJUMI