Pēc alfabēta: A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
Pēc gadiem: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1891 1889 1888 1883 1879 1877 1872 0
Bibliogrāfija:

-Dzeja
---Aspazija - Izplesti spārni. (1920)
---Pāvils Rozītis - Zobens un lilija (1920)
---Jānis Sudrabkalns - Spārnotā Armāda. R.: A. Gulbis (1920)
---Jānis Rainis - Čūsku vārdi. R.: Gulbis (1920)
---Jānis Rainis - Uz mājām: trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem. R.: Gulbis (1920)
---Jānis Rainis - Addio bella: No Dagda skiču burtnīcas. R.: Gulbis (1920)

-Īsproza
---Jānis Ezeriņš - Dziesminieks un velns. R.: A. Gulbis (1920)
---Andrejs Upīts - Vēju kauja (1920)
---Pāvils Rozītis - Ceļš uz paradīzi (1920)
---Pāvils Rozītis - Granātu ziedi (1920)
---Pāvils Rozītis - Nāves vižņi (1920)
---Pāvils Rozītis - Miglas svilpes (1920)

-Grāmatas bērniem
---Jānis Rainis - Zelta sietiņš/ dzeja. (1920)

-Publicistika
---Kārlis Skalbe - Mazās piezīmes (1920)
---Edvarts Virza - Laika dokumenti: rakstu sakopojums. R.: Armijas informācijas nodaļas izd. (1920)

-Kopoti raksti
---Aspazija - Kopoti raksti. 1—10. R. (1920)

-Tulkojumi
---Pāvils Rozītis - Longs. Dafnis un Hloa (1920)
---Edvarts Virza - Verhārens E. Dzīves sejas (1920)
---Edvarts Virza - Flobērs G. Salambo. (1920)