Bibliography
Pauls Bankovskis // BIBLIOGRAPHY

Fiction

---18 Rīga: Dienas grāmata (2014)
---Ofšors [Offshore], Riga: Valters un Rapa (2006)
---Drēbes jeb Ādama tērps [Clothes, or Clad like Adam]. Riga: Jāņa Rozes apgāds (2006)
---Eiroremonts [Eurorenovation], Riga: Valters un Rapa (2005)
---Sekreti [Secrets], Riga: Valters un Rapa (2003)
---Misters Latvija [Mister Latvia], Riga: Karogs (2002)
---Čeka, bumba & rokenrols [Cheka, Bombs & Rock’n’Roll], Riga: Valters un Rapa (2002)
---Padomju Latvijas sieviete [Soviet Latvian Woman], Riga: Enigma (2000)
---Plāns ledus [Thin Ice], Riga: Jumava (1999)
---Laiku grāmata [Book of Times], Riga: Karogs (1997)

Short Fiction

---Kompostkaudze un mistkaste // Stāsti: prozas lasījumi klātienē un neklātienē [The Compost Heap and the Rubbish Bin // Stories: Prose Readings - Present and Absent]. Riga: Dienas Grāmata (2009)
---Sanāksmes protokolam pievienots vizuālās mākslas nozares konkursa projekta apraksts [A Description of the Visual Arts Sector Competition Project Attached to the Meeting Minutes] // Stāsti: prozas lasījumi klātienē un neklātienē [Stories: Prose Readings - Present and Absent]. Riga: Dienas Grāmata (2007)
---Skola [School], Riga: Valters un Rapa (2006)
---Nevainīgās jaunavas [Innocent Virgins] // Stāsti: prozas lasījumi klātienē un neklātienē [Stories: Prose Readings - Present and Absent]. Riga: Dienas Grāmata (2006)
---Labais vienmēr uzvar [The Good Guys Always Win], Riga: Atēna (2002)
---Svētais Bokasīna koks [St. Bocasines Tree], Riga: Preses Nams (1996)

Children's Books

---Mazgalvīši spēlē mājās [Tiny-Noggins Play Houses]. Riga: Liels un mazs (2007)

Biographies

---Viens ar Kantu. Otto Rolava dzīve [Alone With Kant. The Life of Otto Rolavs]. Riga: Dienas Grāmata (2012)

Miscellaneous

---Baiga vasara [Dreadful Summer/ scenario, with A. Grauba and others] (1999)

Other Works

---Zvēri man! [The Beastie Promise]. Riga: Atvērt šeit (2010)