Bibliography
Ērika Bērziņa // BIBLIOGRAPHY

Poetry

---Ziemeļu lapsa [Northern Fox]. Riga: Valters un Rapa (2006)