Bibliography
Dagnija Dreika // BIBLIOGRAPHY

Fiction

---Vēja smiekli [The Laughter of the Wind]. Riga: Asja (2001)
---Burvi, mans burvi… [Oh Wizard, My Wizard]. Riga: Daugava (1998)
---Krimināletīdes [Criminal Sketches]. Riga: Tūja L (1997)
---Šaipus vējiem, taipus lietiem [On This Side of the Wind, On the Far Side of the Rain]. Riga: Liesma (1989)
---Stāsti un sāgas [Tales and Sagas]. Riga: Liesma (1981)

Poetry

---Avoti un zeltarīkstes [Brooks and Goldenrods]. Riga: Sol Vita (2008)
---Dievzirdziņi, velna zirgi [God's Stallions, Devil's Horses]. Riga: Skarabejs (2005)
---Dievpalīgs [God's Help]. Riga: Artava (2000)
---Ūdensvējš [The Wind of the Water]. Riga: SOL VITA (1999)
---Priekšsvētvakars [The Night Before the Feast]. Riga: Liesma (1994)
---Sniegs un pilnmēness [The Snow and the Full Moon]. Riga: Liesma (1990)
---Ziedos ieleja [The Valley in Blossom]. (1986)
---Delta [Delta]. Riga: Liesma (1982)
---Mēnessērdzība [Sleepwalking]. (1975)
---Brūnās zvaigznes [The Brown Stars]. (1971)