Bibliography
Imants Ziedonis // BIBLIOGRAPHY

Fiction

---Imants Ziedonis. Nora Ikstena. Nenoteiktā bija [The Indefinite Was]. Riga: Laikraksts Diena (2006)

Poetry

---Vēl ko [What Else]. Riga: Mansards (2010)
---Epifānijas [The Epiphanies]. Riga: Zvaigzne ABC (2009)
---Ceļa sentiments [Road Sentiment]. Riga: Nordik (2008)
---Epifānijas+CD [The Epiphanies+CD] (music by Raimonds Tiguls). Moonlight sound design (2008)
---Trioletas [Triolets]. Riga: Pētergailis (2003)
---Ceļa sentiments [Road Sentiment]. Riga: Nordik (2000)
---Epifānijas/ trešā grāmata [The Epiphanies/ the third book]. Riga: Preses nams (1994)
---Mirkļi. Foreles [Moments. Trout]. Riga: Teātra Anekdotes (1993)
---Viegli [Easy]. Riga: Preses nams (1993)
---Taureņu uzbrukums [The Butterfly Attack]. Riga: Liesma (1988)
---Viddivvārpa/ poēma grām. “Maize”, kopā ar L. Damianu [Viddivvārpa/ from the collection Bread, co-authored with Livia Damiana]. Riga: Liesma (1982)
---Re, kā [Indeed]. Riga: Liesma (1981)
---Man labvēlīgā tumsā [The Favourable Darkness]. Riga: Liesma (1979)
---Epifānijas/ pirmā un otrā grāmata [The Epiphanies/ the first and the second book]. Riga: Liesma (1978)
---Poēma par pienu [A Poem about Milk]. Riga: Liesma (1977)
---Caurvējš [The Draft]. R.: Liesma (1975)
---Epifānijas/ otrā grāmata [The Epiphanies/ the second book]. Riga: Liesma (1974)
---Kā svece deg [How the Candle Burns]. Riga: Liesma (1971)
---Epifānijas/ pirmā grāmata [The Epiphanies/ the first book]. Riga: Liesma (1971)
---Es ieeju sevī [I Enter Myself]. Riga: Liesma (1968)
---Motocikls [Motorcycle]. Riga: Liesma (1965)
---Sirds dinamīts [Dynamite of the Heart]. Riga: LVI (1963)
---Zemes un sapņu smilts [The Sands of the Soil and Dreams]. Riga: LVI (1961)

Children's Books

---Pasakas [Fairytales]. Riga: Jumava (2007)
---Visādas pasakas [Various Tales]. Riga: Zvaigzne ABC (2005)
---Krāsainas pasakas [Colourful Fairy Tales]. Riga: Zvaigzne ABC (2000)
---Pasaka par bizi [A Fairytale about a Pigtail]. Riga: Jumava (1997)
---Krāsainas pasakas [Colourful Fairy Tales]. Riga: Zvaigzne ABC (1997)
---Sākamgrāmata [The Starting Book]. Riga: Liesma (1985)
---Kas tas ir — kolhozs? [What is a Kolkhoz]. Riga: Liesma (1984)
---Visādas pasakas [Various Tales]. Riga: Liesma (1983)
---Blēņas un pasakas [Nonsense and Fairytales]. Riga: Liesma (1980)
---Lāču pasaka [The Bears’ Fairytale]. Riga: Liesma (1976)
---Krāsainās pasakas [Colourful Fairytales]. Riga: Liesma (1973)

Essays

---Ne tas kādam jāzina [No Reason to Know]. Riga: Pētergailis (2005)
---Mūžības temperaments [The Temperament of Eternity]. Riga: Liesma (1991)
---Garainis, kas veicina vārīšanos [Steam That Promotes Boiling]. Riga: Liesma (1976)

Journalism

---No patikšanas uz patikšanu. 2002. gads [From Enjoyment to Enjoyment. 2002]. Riga: Daugava (2003)
---No patikšanas uz patikšanu. Dažos dažādos gados [From Enjoyment to Enjoyment. In Various Different Years]. Riga: Daugava (2003)
---Lauku sēta ir gudra/ kopā ar A.Berķi un Ē.Hānbergu [The Country Homestead is Wise/ co-authored with A.Berķis and Ē.Hānbergs]. Riga: Jumava (2001)
---Tutepatās [Here You Are]. Riga: Karogs (1992)
---Kurzemīte. Otrā grāmata [Kurzemīte/ the second book]. Riga: Liesma (1974)
---Perpendikulārā karote/ kopā ar V.Korotiču un G.Janaiti [The Perpendicular Spoon/ co -authored V. Korotich and G. Janaitis ]. Riga: Liesma (1972)
---Kurzemīte/ pirmā grāmata [Kurzemīte/ the first book]. Riga: Liesma (1970)
---Pa putu ceļu [On the Road of Foam]. Riga: Liesma (1967)
---Dzejnieka dienasgrāmata [A Poet’s Diary]. Riga: Liesma (1965)

Selected works

---Kā laiku un telpu, un bezgalību [Like Time and Space, and Infinity]. Riga: Zvaigzne ABC (2008)
---Zvaigžņu zaglis [The Star Thief/ poetry]. Riga: Zvaigzne ABC (2005)

Other Works

---Kukainīt, re, kā saule spīd/ klausāmgrāmata [Little Bug, Look How Sun is Shining/ an audio book]. Riga: Apostrofs (2009)
---Latvija man [Latvia, For Me]. Riga: Dienas Grāmata (2008)
---Es, cilvēks, pasaulē [I, a Person, in This World]. Riga: Preses nams (1993)
---Sākamgrāmata [The Starting Book]. Riga: Zvaigzne (1985)
---Kas tas ir – kolhozs [What is a Kolkhoz?]. Riga: Liesma (1985)