Bibliography
Sandra Kalniete // BIBLIOGRAPHY

Documentary fiction

---Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos [With Dance Shoes in Siberian Snows]. Riga: Atēna (2001)
---Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza [I Broke, You Broke, We Broke, They Broke Apart]. Riga: Jumava (2000)

Other Works

---Latvju tekstilmāksla/ mākslas albums [Latvian Textile Art/Art Album]. Riga: Liesma (1989)
---Aina Muze. Tekstīliju izstāde/ katalogs [Aina Muze. The Textile Exhibition/ Catalogue]. Riga: Liesma (1985)