Year and Alphabetical index
Alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Years: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1951 1948 1943 1942 1941 1939 1938 1937 1936 1935 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1920 1919 1911 1910 1908 1905 1904 1902 1901 1900 1897 1895 1894 1893 1891 1888
Bibliography:

-Poetry
---Vizma Belševica - Jūra deg [The Sea in Flames]. Riga: Liesma (1966)

-Fiction
---Regīna Ezera - Mežābele [A Crab Tree]. Riga: Liesma (1966)

-Short Fiction
---Alberts Bels - Spēles ar nažiem [Knife Games], Riga: Liesma (1966)

-Children's Books
---Māris Caklais - Divi dzīvi zaldātiņi un citas pasakas [Two Live Soldiers and Other Tales]. Riga: Likteņstāsti (1966)

-Selected works
---Māris Caklais - Viņi dejoja vienu vasaru. Dziesmu teksti [They Danced for Only One Summer. Song lyrics]. Riga: Likteņstāsti (1966)

-Translations
---Māris Caklais - Nāzims Hikmets. Cerība [Nazim Hikmet. Hope]. Riga: Liesma (1966)

-About the Author
---Aspazija - Raiņa un Aspazijas gadagrāmata [Rainis and Aspazija. A Yearbook]. Vesterosa (1966)

Translations:

-English
---Imants Ziedonis - The Motorcycle And Other Poems. Translated by H.B. Atoms. Chicago: Baltic Press (1966)